Информационен портал - IOPZ.com

Полезни материали, които могат да ви помогнат.

Все по-масово навлизат пречиствателните станции в бита ни. Опазването на околната среда от замърсяване и употребата на водата за последващи етапи е само една от целите за модернизиране на технологиите, около пречиствателните станции.

Какво представляват и какви са ползите на пречиствателна станция, ще представим на кратко.

Пречиствателната станция е вид съоръжение, което цели да преработи и пречисти замърсените води от токсини, твърди частици и вредни вещества, които са в резултат от бита и промишлеността. Така ползваните води се връщат към канализационните системи и водоизточниците, пречистени.

Основните процеси, около преработване водите са биологични, физически и химически, а според степента на замърсеност на водите методите, които са нужни са различни.

Публикувана в Техника