Информационен портал - IOPZ.com

Полезни материали, които могат да ви помогнат.

Събота, 26 Януари 2013 08:15

Пречиствателни станции и ползите от тях

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Все по-масово навлизат пречиствателните станции в бита ни. Опазването на околната среда от замърсяване и употребата на водата за последващи етапи е само една от целите за модернизиране на технологиите, около пречиствателните станции.

Какво представляват и какви са ползите на пречиствателна станция, ще представим на кратко.

Пречиствателната станция е вид съоръжение, което цели да преработи и пречисти замърсените води от токсини, твърди частици и вредни вещества, които са в резултат от бита и промишлеността. Така ползваните води се връщат към канализационните системи и водоизточниците, пречистени.

Основните процеси, около преработване водите са биологични, физически и химически, а според степента на замърсеност на водите методите, които са нужни са различни.

Минавайки през няколкото етапи от пречистване до преработка в пречиствателните станции отпадъчната вода излиза годна за заустване или повторни употреби. Утайките се заделят и обработват, а след това могат да служат за други цели. Когато вредните отпадъци не могат да се отстранят, утайките се депонират или изгарят.

Локалните пречиствателни станции са много удобни и препоръчителни в малките населени места.

Предимството им се крие в това, че са компактни и не изискват специални грижи.

Локалните пречиствателни съоръжения са два вида: химични и биологични.

Биологичните влизат в употреба, когато водите не са много замърсени, а химическите влизат в употреба, когато те имат високо токсично съдържание.

Интересен е въпроса свързан с процеса на малките пречиствателни станции.

При тях замърсените отпадни води се изсипват в резервоар, а от там преминават биологична и механична преработка, след което постъпват в друг резервоар и там се унищожават, в резултат от окислителен процес. Следва етапа в резултат от гравитация, при, който активната утайка се дели от чистата вода и пада на дъното, а след това се връща в стабилизатора. 

Прочетена 13106 пъти
Още в тази категория: Хладилникът »